Berättelsen om en berättelse, del 7. EPUB.


I min oroliga väntan på svar från förlag lär jag mej en massa om hur digitala böcker blir till och vad de kan bli. Mitt manus ska konverteras till EPUB-fil för att kunna hamna hos nätbokhandeln och strömningsföretagen för vidare befordran ut till allmänheten. Men EPUB kan så mycket mer. Jag tar det grundligt, så jag själv fattar.

Det finns både EPUB2 och EPUB3.
Följande har jag saxat från wisejelly.se som generöst delger kunskaper som tillfredställer mina behov med råge.

Vad är EPUB?

EPUB (Electronic Publication) är ett öppet format och lanserades 2007 av IDPF (International Digital Publishing Forum) som standardformat för e-böcker. EPUB-standarden har 2017 tagits över av W3C (World Wide Web Consortium) och fortsatt utveckling sker i den organisationen.
Flödande eller fast layout
EPUB-formatet kan produceras i både flödande layout och fast layout. I en flödande layout flödar innehållet om och anpassar sig efter skärmens storlek. I en fast layout låses innehållet till en viss position på sidan och kan därmed inte flöda om. I dagsläget (2023) finns två versioner av EPUB-formatet, EPUB2 och EPUB3.
EPUB2
EPUB2 är den första versionen för EPUB-standarden. Detta filformat har länge varit standard för e-böcker och har bäst kompatibilitet med e-boksläsarna men har begränsade formaterings möjligheter. EPUB2 är baserad på HTML och CSS och kan produceras endast i flödande layout e-boksformat som gör att innehållet flödar om och anpassar sig efter skärmens storlek. I ett EPUB2-filformat är det möjligt att bädda in text, bilder, illustrationer, tabeller, innehållsförteckning och länkar.
EPUB3
EPUB3 lanserades 2007 av IDPF och är den senaste versionen av EPUB-formatet. EPUB3 är inte lika begränsad som EPUB2 och kan innehålla dynamiskt och interaktivt innehåll. Detta var tänkt att bli standardformatet för e-böcker betydligt snabbare, men det är nu som e-boksläsarna hunnit i kapp med stödet för alla de nya funktionerna och som sakta börjar ersätta EPUB2. EPUB3 kan produceras i både flödande och fast layout e-boksformat.

Avancerade funktioner med EPUB3

Med EPUB3 kommer alla avancerade funktioner till hands som vi känner till från moderna webbplatser. 
En EPUB3 publikation kan allmänt betraktas mer som en mini webbplats som kan användas utan internetuppkoppling och därmed öppnar vägen för en ny generation av kreativa publicering och distributionsformer.
De nya möjligheter och fördelarna är tydligast för innehåll, interaktivitet, distribution och presentation. 
Här listar vi några nya funktioner i en EPUB3 som tidigare var svårt att implementera i EPUB2:
Interaktivitet
Genom att använda HTML5 och Javascript kan lätt läggas till interaktion i en e-bok. I själva verket blir det möjligt att lägga till applikationer i en e-bok, från en enkel kalkylator till komplexa spel. Dessutom är det möjligt att tillägga dynamiskt innehåll från andra källor.
Multimedia
EPUB2-standarden gjorde det möjligt att inkludera text, bilder och illustrationer i e-böcker. Med EPUB3 kan ljud, video, animationer och interaktiva objekt inkluderas.
Media overlays
Förutom att bädda in ett ljudspår kan en hel uppläsning av boken bäddas in, som automatiskt kan spela på varje sida. Vill man gå ett steg längre kan man få varje stycke, mening eller ord att markeras i takt med att de läses upp.
Synkronisering
Genom att tillsätta synkroniserat ljud och video, kan innovativa multimedia dokument realiseras. EPUB3 ger också möjlighet att synkronisera ljud och text: det talade ordet kan sedan märkas med en färg eller ram.
Användbarhet
EPUB3 lämpar sig för personer med läshandikapp. Flexibiliteten att läsa på ett sätt som passar läsaren gör läsningen attraktivt för personer med läshandikapp. De kan läsa till sina förmågor och önskemål. Till exempel, med en punktdisplay, text-till-tal, en mer lättläst skärm eller en lättläst teckensnitt.
Läsbarhet
En EPUB3 publikation är lätt att läsa med en läsplatta, mobil eller dator både online (i en webbläsare) eller offline (e-boksläsare). För detta finns redan olika enheter och gratis program.
Fast layout
EPUB2 har alltid ett omflödande format där mängden text anpassar sig till skärmformatet, och du som läser kan ställa om textstorleken. Med EPUB3 finns möjligheten att sätta ett fast format där texten inte kan ställas om. Därmed finns fler möjlighet till avancerade layouter i böckerna. Denna fasta layout kan likväl vara responsiv mellan skärmstorlekar.
Scalable Vector Graphics (SVG), skalbara bilder
EPUB3 stöder SVG bilder. Fördelen med SVG bilder är att det kan förstoras obegränsad utan att förlora kvaliten. Det innebär att bilder kan göras flytande.
MathML
EPUB3 har stöd för märkspråket MathML, med vilket man kan bädda in avancerade matematiska uttryck i en e-bok, utan att behöva lägga in dessa som bilder. Med detta kan boken lätt uppdateras utan att behöva rita om bilderna.
Stöd för anpassade teckensnitt
I en EPUB3 publikation är möjligt att lägga till speciella teckensnitt så för utgivaren har mer frihet i att välja valfria teckensnitt.
Stöd för fler språk
Nog för att en EPUB2 går att publicera på flera språk, men man är begränsad till en riktning – från vänster till höger. Med EPUB3 kan i stort sett alla världens språk digitaliseras, såväl persiska, arabiska och hebreiska som öppnar boken ”bakifrån” och läser från höger till vänster, som japanska och kinesiska skriftspråk som ska läsas lodrätt istället för vågrätt.

Användbarhet

Nu är det jag som skriver alldeles själv, med undantag för uppgifterna om läsprogram som jag hämtat från Synlinjen.se
Det här är ljuv musik i mina ögon. Jag har vittring på att kunna digitalisera de båda rikt illustrerade fackböckerna jag skrivit med min kollega. Alltså med flödande text och flödande bild. Framför allt har jag vittring på att ha några bilder och kanske också ljud i den senaste boken som står på tröskel till utgivning som e-bok. 
Men, en sak är att veta vad som går att göra, alltså teorin, vilket är en viktig början, en annan sak är att kunna göra det, praktiken (med låg budget). Först när teori och praktik håller ihop kan det bli åka av.
Det verkar i alla fall som att tiden nyligen är mogen för EPUB 3-böcker. Organisationer inom branschen ställer om till EPUB 3, alltså företag, myndigheter och ideella organisationer med intresse för saken. EPUB 3-böcker läses med särskilda läsprogram, Thorium och Dolphin Easy Reader på PC och Mac. För smartphone finns Dolphin Easy Reader både för Android och iOs. Det går också bra att läsa EPUB3-böcker via Iphonens inbyggda app Böcker.
Det är bara att kavla upp ärmarna och jobba vidare.  Mera praktik i tillvaron, tack.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Berättelsen om en berättelse, del 8 Klarnad sikt, nu kör jag.

Berättelsen om en berättelse del 9. Det är mycket nu.

2023 Bentes årskrönika